Teknik

Synapse ATS Sh.p.k, po kerkon te punesoj nje teknik per instalimin e sistemeve CCTV, Access Control, dhe Dedektim Zjarri.


Pershkrimi i Punes

Ky pozicion pune kerkon nje teknik (elektricist/instalator/teknik elektronik), i cili ka kualifikimet perkatese per te punuar ne tension te ulet, ka njohur teorike mbi elektrotekniken, njeh karakteristikat teknike te materialeve dhe produkteve elektrike qe perdoren ne instalime, dhe ka aftesi te instaloje impiante elektrike civile/industrial, sisteme CCTV, dedektim zjarri dhe kontroll aksesi.

Qellimi i Punes

Te realizoje instalime elektrike ne objekte civile dhe industrial, si edhe te konstatoje dhe zgjidh problemet teknike.

Detyrat

 • Te lexoje skemat dhe vizatimet teknike.
 • Te interpretoje manualet dhe skemat e lidhjeve te paisjeve.
 • Te pergatis listen e materialeve dhe veglave te punes qe nevojiten gjate nje instalimi.
 • Te realizoje instalimet sipas skemave te inxhinierit dhe manualeve te paisjeve.
 • Te konstatoje dhe te zgjidh problemet teknike ne nje impiant elektrik.
 • Te istaloje sisteme CCTV
 • Te instaloje sisteme Dedektim Zjarri
 • Te instaloje sisteme Kontrolli Aksesi
 • Te instaloje, terminoje, testoje dhe etiketoje kabllot e rrjetit, sinjalizimit.

Njohurite

 • Te kete mbaruar arsimin e mesem profesional per Teknik Elektrik ose Teknik Elektronik.
 • Te kete pervoje pune me instalimet e impianteve elektrike (tension i ulet), ose sisteme CCTV, Dedektim Zjarri dhe Kontroll Aksesi.
 • Te kete njohurite baze teorike te elektroteknikes per llogaritje te fuqive te instaluara.
 • Te njohe karakteristikat teknike te materialeve elektrike qe perdoren ne instalime.
 • Te njohe paisjet matese dhe veglat e punes qe perdoren gjate instalimeve.
 • Preferohet Deshmi e Kualifikimit Teknik.
 • Te kete leje drejtimi te klasit B.

Orari i Punes             8:30 – 17:00

Aplikimi                      info@synapse.al