Careers

System Engineer – Physical Security

Ky pozicion pune kerkon nje person me njohuri mbi sistemet e sigurise fizike, duke perfshire sistemet CCTV, kontrollit te aksesit, dedektim/shuarje zjarri, dhe sistemet alarmit. SE eshte pergjegjes per projektimin e zgjidhjeve mbi keto teknologji, pergatitjen e listes se sherbimeve dhe produkteve, implementimin ne bashkpunimin me pjesen tjeter te stafit, si edhe dokumentimin e zgjidhjes. [lexo me shume]


Teknik – Instalator CCTV, AC, FireProtection

Ky pozicion pune kerkon nje teknik (elektricist/instalator/teknik elektronik), i cili ka kualifikimet perkatese per te punuar ne tension te ulet, ka njohur teorike mbi elektrotekniken, njeh karakteristikat teknike te materialeve dhe produkteve elektrike qe perdoren ne instalime, dhe ka aftesi te instaloje impiante elektrike civile/industrial, sisteme CCTV, dedektim zjarri dhe kontroll aksesi. [lexo me shume]


Perfaqesues Shitjesh

Synapse ATS Sh.p.k, po kerkon nje Perfaqesues Shitjes, i cili ka per detyre te kerkoje kliente potencial, sipas nje profili te caktuar klientesh, duke i kontaktuar me email dhe telefon. Duhet te zbuloj nese nje ndermarrje, shoqeri apo organizate, ka interes per zgjidhjet dhe sherbimet qe ofron kompania, si edhe te kualifikoje klientet potencial. Duhet te sherbeje si nderfaqe midis klienteve potencial dhe Departamentit te Shitjes, duke vendosur dhe mbajtur marrdheniet me klientet potencial deri ne momentin e propozimit per nje zgjidhje apo sherbim te caktuar. [lexo me shume]


Sales & Marketing

Synapse ATS Sh.p.k, po kerkon nje person ne pozicionin e Sales & Marketing, i cili ka per detyre te hartoje strategjine e marketingut te shoqerise, te perforcoje marken ne treg, te organizoje evente te ndryshme qe kane si qellim promovimin e kompanise, si edhe te analizoje reagimet/opinionet pas cdo elementi promovues. [lexo me shume]


System Engineer

Synapse ATS Sh.p.k, po kerkon te punesoje nje System Engineer me njohuri mbi serverat, storage, sistemet operative (MS Windows Server), si edhe platformat e virtualizimit (VMWare/Hyper-V). SE eshte pergjegjes per dizenjimin e zgjidhjeve mbi keto teknologji, pergatitjen e listes se sherbimeve dhe produkteve qe kerkohen per kete zgjidhje, implementimin e zgjidhjes ne bashkpunimin me pjesen tjeter te stafit, si edhe dokumentimin e zgjidhjes. [lexo me shume]